Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementace konceptu chytrých měst v České republice
Šmarda, Martin
Diplomová práce se zabývá především konceptem Smart City neboli chytrých měst. Vlivem urbanizace dochází ke stále vyššímu podílu obyvatel žijících ve městech. Jednou možnou cestou, jak čelit problémům plynoucích z urbanizace je zavedení konceptu Smart City. Hlavním cílem práce je zjistit, jak a do jaké míry je koncept chytrých měst uplatňován ve vybraných obcích České republiky, a to jak v rámci strategických dokumentů, tak i při zabezpečování samotných služeb pro obyvatelstvo. Teoretická část obsahuje hlavní vymezení pojmu Smart City, související výzkumy a popis základní struktury strategického dokumentu obce. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky z analýzy strategických dokumentů obcí a rozhovorů se členy zastupitelstva obcí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.