Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Škobrtal, Michal ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Nagy, Ladislav (oponent)
Jméno a příjmení autora: Michal Škobrtal Název diplomové práce: Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM Pracoviště: Katedra vojenské tělovýchovy Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc. Rok obhajoby diplomové práce: 2012 Abstrakt Cíl práce: stanovit výkonnostní normy na přezkoušení z tělesné přípravy vojáků z povolání ozbrojených sil České republiky na překážkové dráze CISM. Metody: Použití standardizovaného testování a následného stanovení norem. Využití ekviintervalové stupnice, která je charakterizována stálou jednotkou měření. Díky této stupnici jsme následně použili k určení norem parametrické metody: aritmetický průměr, směrodatnou odchylku a medián. Výsledky: výsledkem této diplomové práce je stanovení výkonnostních norem pro vojáky z povolání ozbrojených sil České republiky na překážkové dráze CISM pro potřeby testování. Normy jsou stanoveny pro kategorie mužů, žen a pro potřeby profesního přezkoušení. Dále jsou normy stanoveny ve dvou variantách. V první variantě pro organizační celky výkonnostní skupiny A a B a v druhé pro organizační celky výkonnostní skupiny C. Dané kategorie a varianty jsou dále členěny podle ústroje, v které testovaná osoba test provádí a to:  stejnokroj 95;  stejnokroj vz. 95 s malou polní a se samopalem vz. 58;  v zavedeném...
Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM
Škobrtal, Michal ; Přívětivý, Lubomír (vedoucí práce) ; Nagy, Ladislav (oponent)
Jméno a příjmení autora: Michal Škobrtal Název diplomové práce: Stanovení výkonnostních norem pro testování na překážkové dráze CISM Pracoviště: Katedra vojenské tělovýchovy Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc. Rok obhajoby diplomové práce: 2012 Abstrakt Cíl práce: stanovit výkonnostní normy na přezkoušení z tělesné přípravy vojáků z povolání ozbrojených sil České republiky na překážkové dráze CISM. Metody: Použití standardizovaného testování a následného stanovení norem. Využití ekviintervalové stupnice, která je charakterizována stálou jednotkou měření. Díky této stupnici jsme následně použili k určení norem parametrické metody: aritmetický průměr, směrodatnou odchylku a medián. Výsledky: výsledkem této diplomové práce je stanovení výkonnostních norem pro vojáky z povolání ozbrojených sil České republiky na překážkové dráze CISM pro potřeby testování. Normy jsou stanoveny pro kategorie mužů, žen a pro potřeby profesního přezkoušení. Dále jsou normy stanoveny ve dvou variantách. V první variantě pro organizační celky výkonnostní skupiny A a B a v druhé pro organizační celky výkonnostní skupiny C. Dané kategorie a varianty jsou dále členěny podle ústroje, v které testovaná osoba test provádí a to:  stejnokroj 95;  stejnokroj vz. 95 s malou polní a se samopalem vz. 58;  v zavedeném...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.