Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Britové v Indii v éře Richarda Wellesleye (1798-1805)
Šanc, Josef ; Valkoun, Jaroslav (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
(česky): Britská Indie prošla během generálního guvernérství Richarda Wellesleye velkým vývojem. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat tuto důležitou etapu indické historie. Nastíní dvě nejdůležitější konfrontace, ke kterým došlo během tohoto období, a to poslední válku se sultánem Típúem a poměrně složitý konflikt s Maráthskou konfederací, který odstartoval podepsáním smlouvy ve Vasaí. Tato smlouva je důležitým mezníkem britské nadvlády v Indii. Práce rozebere také britskou politiku subsidiárních aliancí, která byla aplikována ve vztahu s domorodými vládci.
Britové v Indii v éře Richarda Wellesleye (1798-1805)
Šanc, Josef ; Valkoun, Jaroslav (vedoucí práce) ; Wanner, Michal (oponent)
(česky): Britská Indie prošla během generálního guvernérství Richarda Wellesleye velkým vývojem. Tato diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat tuto důležitou etapu indické historie. Nastíní dvě nejdůležitější konfrontace, ke kterým došlo během tohoto období, a to poslední válku se sultánem Típúem a poměrně složitý konflikt s Maráthskou konfederací, kterou odstartovalo podepsání smlouvy ve Vassaí, jež je velmi důležitým mezníkem britské nadvlády v Indii. Práce rozebere také britskou politiku subsidiárních aliancí, která byla aplikována ve vztahu s domorodými vládci.
Britsko-francouzské soupeření v Indii v letech 1756-1763
Šanc, Josef ; Valkoun, Jaroslav (vedoucí práce) ; Stellner, František (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat britsko-francouzské soupeření v Indii v letech 1756-1763. Zkoumá příčiny tohoto soupeření, jež jsou důležité pro pochopení následného střetu. Zaměřuje se především na ovládnutí Bengálska Brity, hlavní střet v Karnátaku, důsledky Pařížského míru a jeho vliv na budoucí vývoj indického subkontinentu. Dále také zkoumá podporu mateřských zemí v kontextu Sedmileté války.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.