Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzduchotechnika školského objektu
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu vnitřního mikroklimatu školského objektu před a po rekonstrukci výplňových otvorů. Na základě vlastních uskutečněných měření je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických zařízení, které zajistí požadované mikroklima všech učeben.
Zařízení vzduchotechniky a kvalita vzduchu v budovách
Frühauf, Patrik ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima. Podrobněji je pak zaměřena na problematiku mikrobiálního mikroklimatu.
Vzduchotechnika školského objektu
Zachoval, Matouš ; Rubinová, Olga (oponent) ; Uher, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu vnitřního mikroklimatu školského objektu před a po rekonstrukci výplňových otvorů. Na základě vlastních uskutečněných měření je navrženo nucené větrání pomocí dvou vzduchotechnických zařízení, které zajistí požadované mikroklima všech učeben.
Zařízení vzduchotechniky a kvalita vzduchu v budovách
Frühauf, Patrik ; Rubina, Aleš (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima. Podrobněji je pak zaměřena na problematiku mikrobiálního mikroklimatu.
Problematika syndromu nemocných budov (SBS) v pracovním prostředí kancelářských prostor v Českých Budějovicích, zdravotní důsledky a možnosti prevence
ŠVADLENKOVÁ, Radka
Moderní člověk stráví většinu času uzavřený uvnitř domů, úřadů, škol a jiných zařízení, a pokud se v nich necítí dobře, pociťuje příznaky onemocnění a nepohody, má to jistě značný nejen psychický, ale i fyzický dopad na jeho každodenní život. Většina příznaků nemoci nebo nevolnosti vyskytující se u lidí pracujících nebo žijících v budově se objevuje z nejasných příčin. A pokud tito lidé budovu opustí, často dojde ke zlepšení těchto zdravotních obtíží, či k jejich úplnému vymizení. Jedná se především o vysoký výskyt dráždivých příznaků očních sliznic, horních a dolních dýchacích cest, kožních reakcí, nespecifické přecitlivělosti, duševní a tělesné únavy, žaludeční nevolnosti a závratí, tedy o {\clq}qSyndrom nemocných budov``. Syndrom nemocných budov (SBS) má za následek nejen podstatný pokles pracovní výkonnosti a růst absence, ale může to být i zhoršení osobních vztahů, s čímž také v mnoha případech souvisí pokles pracovní produktivity. O syndromu nemocných budov je známo již řadu let. Jeho výskyt je četný, ale přesná příčina nebyla zatím odhalena. Jedná se zřejmě o souhru více negativních faktorů. Pozitivním faktem však je, že se tento problém dostává čím dál více do povědomí občanů, a i množství studií a publikací o SBS přibývá. Tato diplomová práce je složena ze dvou částí. První část je teoretická a druhá praktická. V praktické části jsem se zaměřila na výzkum. Cílem mé diplomové práce bylo srovnat moderní budovu s klimatizací s budovou starší, bez klimatizace, na výskyt příznaků SBS u pracovníků kancelářských prostor v Českých Budějovicích. Také jsem zjišťovala informovanost běžné populace o tomto problému, a řadu dalších otázek s ním souvisejících. Výsledky považuji za přínosné především pro odborníky v tomto oboru, Státní zdravotní ústav, ale i běžnou populaci, zajímající se o tuto problematiku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.