Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Martiniaková, Ivana ; Král, Jakub
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a negativními vlivy, popisuje tři hlavní způsoby sběru, které se v evropských zemích rozlišují, a diskutuje o tom, zda zachovat stávající systém sběru nebo zda by bylo lepší zavést systém zálohování pro dosáhnutí hodnoty tříděného sběru na 77 %. do roku 2025.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení a vyhodnocení systémů třídění komunálních odpadů v obci Rudíkov
Fejtová, Nikola
Tématem diplomové práce je „Posouzení a vyhodnocení systému třídění komunálních odpadů v obci Rudíkov“. Na základě získaných informací od společnosti ESKO-T o pilotním projektu „Třídíme u paty domu“ v obci Rudíkov bylo provedeno posouzení a vyhodnocení tohoto nového odvozového systému se systémem předešlým tj. donáškovým. Dále bylo provedeno srovnání s dvěma obcemi, které jsou také členy Svazku pro komunální služby a mají nastaven donáškový způsob sběru komunálních odpadů. V závěru jsou shrnuty výsledky práce a vyhodnocena prospěšnost tohoto pilotního projekt pro obec Rudíkov.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.