Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obchodní vztahy Evropské unie a Srbska
Šeović, Mirela ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Cílem této práce je vyhodnocení struktury a významu obchodních vztahů Evropské unie a Srbska, tj. práce předkládá odpověď na otázku, jak přínosný je vzájemný obchod z pohledu obou stran, jaké jsou možnosti jeho vývoje s přihlédnutím ke krizi a jaký vliv by na něj mělo eventuální přistoupení Srbska k EU. První kapitola analyzuje makroekonomickou situaci Srbska a stupeň zapojení do mezinárodního obchodu. Druhá kapitola analyzuje vztahy EU a Srbska - právní základ vzájemného obchodování, strukturu obchodu a obchodní a politickou integraci. Poslední kapitola se zaměřuje na tendence vývoje obchodu Srbska a na průběh jednání vstupu Srbska do WTO.