Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Schlaraffia Budovicia 1882 - 1917
HLAVNIČKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce nazvaná Schlaraffia Budovicia 1882 {--} 1917 se zabývá jednou z mnoha místních odnoží celosvětově rozšířeného německy hovořícího kulturně humoristického spolku, která byla založena roku 1882 v Českých Budějovicích, kde existovala až do svého zákazu a zániku roku 1939. Práce se snaží představit téměř neznámý čistě mužský rytířský spolek a jeho zvláštnosti, kterých nebylo právě málo. Na základě literatury, soupisů stanov a kronik, které sepsali většinou sami členové sdružení, a na základě pramenů převážně z fondu Šlarafie v SOkA České Budějovice, které představují zápisy ze schůzí, připravené proslovy a básně, dopisy a další písemnosti. Podle pramenů a literatury je tak přiblížen běžný život celého spolku i některé méně obvyklé události, které do něj zasahovaly a ovlivňovaly jej. Českobudějovická Schlaraffia je pak přiblížena popisem zdejších schůzí a bližším poznáním jejích členů a místa, kde se scházeli.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.