Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků.
Speciační analýzy s využitím generování hydridů
Matoušek, Tomáš
Přednáška prezentovala různé způsoby využití postupu generování hydridů- selektivní generování, postkolonové generování a generování s kryoseparací- v prvkových speciačních analýzách. Příklady z naší laboratoře zahrnovaly aplikace z oblasti klinické analýzy, analýzy potravin a přírodních vod.