Original title: Jak na břemena
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Document type: Monographs
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů, břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Přes značný technický pokrok, ať už označovaný jako mechanizace či automatizace až po využívání moderních technologií, existuje řada úkonů a operací, které musí vykonávat lidská síla, většinou proto, že odpovídající technická řešení jsou značně nákladná. Nesprávná či nebezpečná manipulace je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění muskuloskeletálního aparátu
Keywords: bezpečnost práce; BOZP; břemena; manipulace; ochrana zdraví
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/jak-na-bremena.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-512221


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2023-01-06, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share