Original title: Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji 2020
Authors: Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Document type: Status reports
ISBN: 978-80-7674-043-3
Year: 2021
Language: cze
Series: Krajské zprávy o životním prostředí 2020
Abstract: Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy, aktivitami a projekty ke zlepšení životního prostředí v kraji. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz).
Keywords: agriculture; atmosphere (biology); environment; forests; industry; land; landscape; nature and evolution; power engineering; transport; wastes; water; water management; water quality; doprava; energetika; jakost vody; krajina; lesy; odpady; ovzduší; průmysl; příroda a evoluce; půda; voda; vodní hospodářství; zemědělství; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)
External URL: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2022/05/Kraje_ZLINSKY_2020.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-512215


The record appears in these collections:
Reports > Status reports
Administration > CENIA
 Record created 2023-01-04, last modified 2023-01-04


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share