Original title: Zřícenina hradu Cornštejn
Translated title: The Ruins of Cornštejn Castle
Authors: Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Document type: Exhibition guides
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Abstract: Propagační skládačka podává základní informace o zřícenině hradního komplexu Cornštejn, která je pozoruhodnou ukázkou středověkého fortifikačního stavitelství na jihozápadní Moravě. Hrad je součástí Přírodní rezervace Cornštejn se zachovalými lesními porosty, skálami, sutěmi a cennými druhy rostlin i živočichů.
Keywords: Cornštejn; fortifications; museum; ruin; Znojmo; Cornštejn; fortifikace; muzeum ; Znojmo; zřícenina
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: South Moravian Museum in Znojmo (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432345


The record appears in these collections:
Culture > Museums > South Moravian Museum in Znojmo
Promotional and educational materials > Exhibition guides
 Record created 2021-01-07, last modified 2024-07-17


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share