Original title: Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87676-37-0
Year: 2020
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Keywords: koordinátor bozp; prevence rizik; právní předpisy; staveniště
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/odpovednost-koordinatora-bozp-na-stavenisti-za-zajisteni-bezurazoveho-prostredi-pravni-limity.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432125


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2020-11-27, last modified 2021-06-09


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share