Original title: Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018
Authors: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-87770-81-8
Year: 2019
Language: cze
Series: Statistická ročenka životního prostředí České republiky
Abstract: Periodická publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018, v pořadí již dvacátá devátá, vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR. V publikaci čtenář nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn životního prostředí a ovlivňujících faktorech, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.
Keywords: environment; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)
External URL: https://www.cenia.cz/publikace/statisticka-rocenka-zivotniho-prostredi-cr/

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411120


The record appears in these collections:
Reports > Statistical reports
Administration > CENIA
 Record created 2020-06-22, last modified 2024-06-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share