Original title: Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 4
Authors: Národní archiv
Document type: Gazettes
ISSN: 2694-6793
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Národní archiv
Series: Informační list NA, volume: 4/2019
Abstract: Informační list přibližuje novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a novelu jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. Upozorňuje také na zásadní nekonzistentnost právních předpisů, pokud jde o digitalizaci zdravotnické dokumentace. Z dílčích témat spisové služby je věnována pozornost jednoznačnému identifikátoru dokumentu a roli podacího razítka, povinnosti převodu do výstupního datového formátu, konstrukci spisových plánů a podepisování dokumentů (komponent) v souladu s právními předpisy zejména v souvislosti s datovým formátem PDF/A. Stručně také informuje o možnostech přejímání databází k trvalému uložení.
Keywords: branch information systems; EDRMS; electronic document and records management system; electronic sources; keeping archives; records management; archivnictví; elektronické zdroje; elektronický systém spisové služby; ESSL; oborové informační systémy; spisová služba
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National archives (web)
External URL: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2020/01/InfoList_201904-opr.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411077


The record appears in these collections:
Administration > National archives
Trade literature > Gazettes
 Record created 2020-05-05, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share