Original title: Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 1
Authors: Národní archiv
Document type: Gazettes
ISSN: 2694-6793
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Národní archiv
Series: Informační list NA, volume: 1/2018
Abstract: Informační list slouží k cílené distribuci informací z oblasti metodicko-poradenské činnosti Národního archivu v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě. Národní archiv provozuje od roku 2015 Národní digitální archiv (NDA), jehož součástí je Národní archivní portál (NArP). Informační list obsahuje pokyny a doporučení k užívání těchto nástrojů. Slouží původcům, ale také dodavatelům systémů spravujících elektronické dokumenty.
Keywords: branch information systems; EDRMS; electronic document and records management system; electronic sources; keeping archives; records management; archivnictví; elektronické zdroje; elektronický systém spisové služby; ESSL; oborové informační systémy; spisová služba
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National archives (web)
External URL: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/07/InfoList_201801.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411074


The record appears in these collections:
Administration > National archives
Trade literature > Gazettes
 Record created 2020-05-05, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share