Original title: Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 5
Authors: Národní archiv
Document type: Gazettes
ISSN: 2694-6793
Year: 2019
Language: cze
Publisher: Národní archiv
Series: Informační list NA, volume: 5/2019
Abstract: Informační list upozorňuje na problematiku deklarované formy dokumentu a nebezpečí, které představuje vypouštění komponent ze SIP balíčků u analogových dokumentů. Také sděluje, že skartační znak „V“ původce v případě skartačního řízení z elektronických systémů spisové služby nerozděluje na „A“ a „S“, ale ponechá. Informuje o možnostech řešení doručenek v případě výkonu spisové služby v elektronických systémech a upozorňuje na připravovanou změnu v souvislosti s modernizací Národního archivního portálu. Na dvou příkladech z veřejných zdrojů zde naleznete ukázku dobré a špatné praxe při vyhotovování dokumentů. V neposlední řadě upozorňuje, že státní archivy budou nadále odmítat skartační návrhy, které budou v rozporu platnými právními předpisy (skenované, v nevýstupních datových formátech apod.).
Keywords: branch information systems; EDRMS; electronic document and records management system; electronic sources; keeping archives; records management; archivnictví; elektronické zdroje; elektronický systém spisové služby; ESSL; oborové informační systémy; spisová služba
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National archives (web)
External URL: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/12/InfoList_201905_final2.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-411071


The record appears in these collections:
Administration > National archives
Trade literature > Gazettes
 Record created 2020-04-22, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share