Original title: Výsledek účtu kultury ČR za rok 2017
Translated title: Culture Account Results - 2017
Authors: Český statistický úřad - Odbor statistik rozvoje společnosti ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Odbor informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Satelitní účet kultury ČR (dále také „účet kultury“) byl v návaznosti na úkol vyplývající z usnesení vlády ČR č. 1452 z roku 2008, poprvé zpracován v ověřovacím provedení za referenční rok 2009. V průběhu sestavování účtu i v rámci hodnocení jeho výsledků za tento rok a za rok následující se ukázalo, že některé předpoklady a záměry obsažené v původním metodickém manuálu k účtu nemohou být zcela naplněny, resp. musí být poopraveny.
Keywords: company statistics; culture; macroeconomics; public finance; kultura; makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/05/Vysledek_uctu_kultury_CR_za_rok_2017.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-409492


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2020-01-31, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share