Original title: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2018
Translated title: Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals
Number of part: 3. díl
Name of part: Knihovny a vydavatelská činnost
Authors: Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Platilová, Ivana, ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-7068-343-9
Year: 2019
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Základní statistické údaje o kultuře v České republice
Abstract: V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za uplynulý rok. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Keywords: attendance; circulation services; culture and society; electronic books; libraries; periodicals; publishing houses; readers; statistical data; elektronické knihy; knihovny; kultura a společnost; nakladatelství; návštěvnost; periodika; statistická data; výpůjční služby; čtenář
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2019/10/Statistika_2018_III.KNIHOVNY_VYDAVATELE-web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-409490


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2020-01-31, last modified 2023-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share