Original title: Výroční zpráva VÚBP za rok 2017
Translated title: Annual Report VÚBP 2017
Authors: Malý, Stanislav ; Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Document type: Annual reports
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: economizing; labour condition; occupational safety and health; prevention of injuries; safety of work; scientific institutions; bezpečnost práce; hospodaření; ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky; prevence úrazů; vědecké instituce
Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://www.vubp.cz/o-nas/vyrocni-zpravy-a-zpravy-o-cinnosti

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-407057


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Reports > Annual reports
 Record created 2019-10-19, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share