Original title: Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje: podpora studentů v Národní technické knihovně
Translated title: A few steps from help, a few clicks from the source: support of students in the National Library of Technology
Authors: Chodounská, Alena
Document type: Preprints
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK), která vznikla na základě poznatků získaných prostřednictvím dvou mystery visitingových šetření, dvou etnografických studí a několikaleté praxe s poskytováním služeb. Umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité. Již nyní by se měly akademické knihovny připravovat na budoucí studenty, kteří nastoupí ke studiu v příštích dvaceti letech.
Keywords: libraries; user services; knihovny; uživatelské služby
Host item entry: Čtenář - měsíčník pro knihovny, ISSN 0011-2321, Roč. 70, 11/2018

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-403502


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Author works > Preprints
 Record created 2019-09-04, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share