Original title: Výsledky účtu kultury - 2016
Translated title: Culture Account Results - 2016
Authors: Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-250-2860-5
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Keywords: cultural elements; culture; investments; investice; kultura; kulturní prvky
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-uctu-kultury-2016

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394318


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Reports > Statistical reports
 Record created 2019-04-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share