Original title: Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje ) - 2018
Translated title: Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Authors: Odbor informačních služeb
Document type: Analysis
ISBN: 978-80-25 -2907-7
Year: 2019
Language: cze, eng
Abstract: Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Keywords: employment; environment; European union; geography of population; health services; industry; justice; macroeconomics; Evropská unie; geografie obyvatelstva; makroekonomie; průmysl; soudnictví; zaměstnanost; zdravotnictví; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje-2018

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394314


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2019-04-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share