Original title: Cestovní zpráva z 20. mezinárodní konference o šedé literatuře: výzkumná data pohánějí a udržují šedou literaturu
Translated title: Business report of Twentieth International Conference on Grey Literature: Research Data Fuels and Sustains Grey Literature
Authors: Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
Document type: Travel reports
Conference/Event: Twentieth International Conference on Grey Literature, New Orleans (US), 2018-12-03 / 2018-12-04
Year: 2018
Language: cze
Abstract: Náplní služební cesty byla účast zaměstnanců NTK na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, GL20) a zároveň účast na výroční schůzi členů organizace Greynet, jejíž je NTK členem. Většina prezentací byla věnována ukládání, archivaci a zpřístupnění výzkumných dat. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – 10 let výstavby a fungování Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz). Konference rovněž umožnila schůzku se správci repozitáře GreyGuide a databáze WorldWideScience, kam NTK začne zasílat data z NUŠL.
Keywords: data theory; grey literature; research; scientific meetings; teorie dat; výzkum; vědecká setkání; šedá literatura

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391406


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Reports > Travel reports
 Record created 2019-01-07, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share