Original title: Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017
Translated title: Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Education of Public
Number of part: 4. díl
Name of part: Edukace a veřejná osvěta
Authors: Gonzálesová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
ISBN: 978-80-7068-333-0
Year: 2018
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Základní statistické údaje o kultuře v České republice
Abstract: V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Keywords: attendance; culture; culture and society; out-of-school education; statistical data; kultura; kultura a společnost; mimoškolní vzdělávání; návštevnost; osvěta; statistická data
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2018/10/Statistika_2017_IV.EDUKACE_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387421


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2018-11-05, last modified 2024-04-26


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share