Original title: Výsledky účtu kultury - 2016
Translated title: Culture Account Results - 2016
Authors: Český statistický úřad ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Document type: Statistical reports
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Series: Výsledky účtu kultury
Abstract: Výsledky účtu kultury zachycují výdaje na kulturu jak z hlediska zdrojů, tak i oblastí (sfér) kultury a poskytovatelů kulturních služeb. Kombinací zmíněných rozměrů lze získat maticově uspořádané tabulky, které jsou spolu s odhadem makroekonomických ukazatelů v kultuře hlavním výstupem účtu.
Keywords: company statistics; culture; macroeconomic statistics; public finance; kultura; makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: https://statistikakultury.cz/wp-content/uploads/2018/05/Vysledek_uctu_kultury_CR_za_rok_2016.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387417


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Statistical reports
 Record created 2018-11-05, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share