Original title: Výroční zpráva za rok 2017 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Translated title: Annual report 2017 National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS)
Authors: Lázňovská, Lenka
Document type: Annual reports
ISBN: 978-80-7068-315-6
Year: 2018
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Výroční zprávy NIPOS
Abstract: Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Keywords: amateur art; art education; cultural tradition; culture a and society; culture statistics; information places; regional culture; statistics; amatérské umění; informační pracoviště; kultura a společnost; kulturní tradice; regionální kultura; statistika; statistika kultury; umělecké vzdělávání
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)
External URL: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/VZ_NIPOS_2017_web.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375245


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Annual reports
 Record created 2018-05-25, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share