Original title: Konference Inspirujme se... městy a regiony
Authors: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Document type: Programmes
Conference/Event: Inspirujme se... městy a regiony, Praha (CZ), 2018-02-27 / 2018-02-28
Year: 2018
Language: cze
Abstract: CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky byly hlavními organizátory desátého ročníku konference Inspirujme se… městy a regiony, která se uskutečnila ve dnech 27. a 28. února 2018 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret v Praze-Průhonicích. Podtitul konference byl věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace. Obce a regiony se stávají i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE. Udržitelný rozvoj území je průřezovým principem, jehož uplatňování je zásadní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy. Výměna zkušeností i otevřená diskuse nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení byla jedním z hlavních cílů konference. Neméně důležitým cílem konference bylo poskytnout i dostatek prostoru povinným poskytovatelům, jejich prezentacím dosavadních výsledků harmonizace, práce s datovými modely INSPIRE a evropského environmentálního reportingu, nových technických řešení nebo inovativních přístupů k tomu, co se již zdálo být vyřešeno. V tomto směru se nabízí prostor i zástupcům soukromého sektoru. V rámci doprovodného programu proběhl seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE.
Keywords: data; environment; INSPIRE; permanently sustainable development; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 4.0

Institution: CENIA (web)
External URL: https://www.inspirujmese.cz/cs/content/program-0

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374532


The record appears in these collections:
Conference materials > Programmes
Administration > CENIA
 Record created 2018-04-27, last modified 2024-06-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share