Original title: Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010-2015 (Revize)
Translated title: Results of Health Accounts of the Czech Republic - 2010-2015 (Revision)
Authors: Český statistický úřad
Document type: Analysis
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Keywords: company statistics; health services; macroeconomic statistics; public finance; makroekonomická statistika; podniková statistika; veřejné finance; zdravotnictví
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-2010-2015-revize#

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374179


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Analytical and methodological materials > Analysis
 Record created 2018-04-13, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share