Original title: Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 17. - 26. května 2013
Translated title: Arts Education and Amateur Art Week 17th - 26tht May 2015
Authors: Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Pirner, Jan
Document type: Final reports
Year: 2013
Language: cze
Publisher: NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Series: Týden uměleckého vzdělávání a tvorby
Abstract: Zhodnocení průběhu prvního ročníku Týdne, který propojuje nový projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Jedná se týden občanské angažovanosti v oblasti umění, během kterého se představují subjekty amatérského umění, neformálního i formálního uměleckého vzdělávání.
Keywords: amateur art; art exhibitions; out-of-school education; service industries; amatérské umění; kulturně výchovná činnost; mimoškolní vzdělávání; služby; umělecké výstavy
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS) (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374011


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Nati­o­nal Infor­mation and Con­sul­ting Cen­tre for Cul­ture (NIPOS)
Reports > Final reports
 Record created 2018-03-27, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share