Original title: Konference Inspirujme se...udržitelností
Authors: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Document type: Programmes
Conference/Event: Inspirujme se...udržitelností, Praha (CZ), 2017-02-14 / 2017-02-15
Year: 2017
Language: cze
Abstract: CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia uspořádaly jako hlavní organizátoři ve dnech 14. a 15. února 2017 v hotelu Park Inn v Praze 5. ročník česko-slovenské konference Inspirujme se…udržitelností, která byla spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE. Konferenci udělili záštitu ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová. Letošní konference Inspirujme se…udržitelností měla za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země s těmi, kteří prakticky hledají cesty k zajištění udržitelného rozvoje regionů, zemí i společného evropského prostoru – odborníků ve státní i veřejné správě, zástupců politické reprezentace na různé úrovni, soukromého sektoru i občanů. Tematické zaměření konference mělo významnou podporu evropských institucí, jejichž zástupci se rozhodli akce aktivně zúčastnit. Navíc díky projektu ATTRACTIVE DANUBE byli přivítáni mezi účastníky konference partneři z dalších deseti zemí dunajského regionu, zabývající se hodnocením rozvoje regionů z různých úhlů pohledu. Účast zahraničních partnerů byla důvodem pro zvolení angličtiny jako jednacího jazyka v rámci celého prvního dne spojených konferencí Inspirujme se… a ATTRACTIVE DANUBE, v průběhu druhého dne konference Inspirujme se… se pak již jednalo v tradiční češtině a slovenštině.
Keywords: data; environment; INSPIRE; permanently sustainable development; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)
External URL: https://www.inspirujmese.cz/cs/content/program

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363468


The record appears in these collections:
Conference materials > Programmes
Administration > CENIA
 Record created 2017-08-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (prezentace programu)
Download fulltext PDF [Download] (verze pro web)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share