Original title: 18th International Conference on Grey Literature
Authors: Pejšová, Petra
Document type: Travel reports
Conference/Event: 18th International Conference on Grey Literature, New York (US), 2016-11-26 / 2016-12-02
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Eighteenth International Conference on Grey Literature (GL18), The New York Academy of Medicine, New York, USA, 26. 11. 2016 – 2. 12. 2016. Za NTK se konference zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z oddělení 46, která přednesla příspěvek na téma „Survey of an influence of legislation on open data and grey literature“. Tento ročník konference se zabýval především publikováním Open Access a sdílením zdrojů šedé literatury v její různorodosti, dalším širším tématem byly analýzy dat. Do programu byla zařazena také panelová diskuse na téma využití a trvalá ochrana dat. Dlouze diskutovaným tématem bylo, jak zajistit širší informovanost o existenci šedé literatury. Před konferencí proběhlo každoroční zasedání členů GreyNet, které je NTK členem.
Keywords: digital libraries; grey literature; scientific meetings; digitální knihovny; vědecká setkání; šedá literatura
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-262689


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Reports > Travel reports
 Record created 2017-01-27, last modified 2018-12-07


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share