Original title: Statistika & My (č. 1/2013): měsíčník Českého statistického úřadu
Number of part: ročník 3, číslo 1
Authors: Český statistický úřad
Document type: Trade print
ISSN: 1804-7149
Year: 2013
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Keywords: demography; national accounts; demografie; národní účty
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/statistikamy-leden-2013-c1rdvdjxji

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203059


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Trade literature > Trade print
 Record created 2016-02-29, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share