Original title: Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014
Translated title: Evaluation Report of Conference on Grey Literature and Repositories 2014
Authors: Vyčítalová, Hana ; Charvátová, Michaela
Document type: Progress reports
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna českému publiku prezentace informací a aktualit o šedé literatuře v ČR i v zahraničí a příbuzných tématech. Konference se uskutečnila 22. října 2014 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. K získání informací o názorech a spokojenosti účastníků konference vyl opět použit evaluační dotazník (viz. Příloha č. 2). Výsledky z dotazníků byly využity ke zhodnocení této akce a ke zlepšení přípravy, organizace a obsahové náplně příštího ročníku konference.
Keywords: copyright; digital libraries; enhanced publications; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; NRGL; public licences; research data; scientific meetings; autorské právo; digitální knihovny; hodnocení; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; přidružené publikace; volné licence; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-177585


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Reports > Progress reports
 Record created 2014-11-14, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share