Original title: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Přístup k projektům prevence a minimalizace odpadu v chemickém průmyslu
Authors: České centrum čistší produkce, Praha ; Vaněček, Vojtěch
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Chemický průmysl ČR (co patří do chemického průmyslu, národohospodářský význam chemického průmyslu, chemický průmysl jako znečišťovatel životního prostředí, podnikatelské iniciativy chemického průmyslu v péči o ŽP). Možnosti prevence a minimalizace odpadů v chemickém průmyslu (čistší produkce, typické případy čistší produkce s příklady z českého chemického průmyslu, statistika prevenčních projektů zabývajících se chemickým odpadem).
Keywords: chemical industry; cleaner production; environmental impact of industry; industry; material flow; prevention of waste generation; recycling; waste minimisation; minimalizace odpadů; prevence vzniku odpadů; průmysl; průmysl chemický; recyklace; tok materiálu; vliv průmyslu na ŽP; výroba čistší
Project no.: VaV/720/7/01

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00799E8

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126317


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share