Original title: Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Authors: Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Česká republika se jako přistupující člen EU a jako signatář Kjótského protokolu zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celková hrubé spotřebě energetické energie ze současných 3,2 % na 8 % v roce 2010. Výzkumný úkol je zaměřen na analýzu těchto opatření a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů. Závěrečná zpráva si klade za cíl definovat základní předpoklady, ze kterých studie vychází, blíže vymezit rozsah analyzované oblasti, stručně shrnout zdroje dostupných informací k dané tématice a nastínit teoretický základ pro kvalitativní a kvantitativní popis a vyhodnocení motivačních faktorů ovlivňování rozhodování investorů.
Keywords: act; biomass; electricity generation; energy production; photovoltaic technology; renewable energy source; small water power plant; wind power plant; biomasa; elektrárna vodní malá; elektrárna větrná; technologie fotovoltaická; výroba elektřiny; výroba energie; zdroj energie obnovitelný; zákon
Project no.: VaV/300/15/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00717PZ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126232


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share