Název: Konference krajinotvorných programů. Průhonice 2004
Autoři: Český svaz ochránců přírody - 01 - 43 ČSOP, Praha ; Němec, Jan
Typ dokumentu: Sborníky
Rok: 2004
Jazyk: cze
Abstrakt: CD-ROM obsahuje příspěvky do sborníku ve formátu htm. Obsah sborníku: Převody státní zemědělské půdy pro realizaci krajinotvorných programů. Strukturovaný přístup k řešení erozních a transportních procesů v krajině. RUBIKOVA KOSTKA - východiska, metody a nástroje obecné ochrany přírody. Historická krajina z ptačí perspektivy: archív letecké fotografie Archeologického ústavu AV ČR. Krajinotvorné programy a možnost jejich využití v prevenci před povodněmi a v plánování v oblasti vod. Krajinotvorné programy v oblasti Krkonošského národního parku. Současný stav revitalizace vodních toků v jižních Čechách. Zemědělská politika, agroenvironmentální programy a ochrana přírody. Geologické podklady pro krajinotvorné programy. Zemědělské hospodaření ve velkoplošných zvláště chráněných územích. Vliv očekávaných globálních změn podnebí na vodní ekosystémy. Možnosti statistického vyhodnocení krajinotvorných programů. Využívání podkladových materiálů pro praktickou realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů. Změny přírodního prostředí jako indikátor povodňového rizika. Aplikace ekohydrologického monitoringu při revitalizaci vodních toků. Strom jako svébytný biotop.
Klíčová slova: ekosystém vodní; eroze; konference; krajina historická; NP Krkonoše; ochrana před povodněmi; ochrana přírody; program krajinotvorný; půda zemědělská; revitalizace systémů říčních; sborník; strom; změna podnebí; území chráněné zvláště; agricultural land; climatic change; conference; erosion; flood control; historical landscape; landscape-forming programme; nature conservation; NP Krkonoše Mts.; proceedings; revitalisation of river systems; specially protected area; tree; water ecosystem
Číslo projektu: g/108/04

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00717G8

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125960


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Konferenční materiály > Sborníky
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet