Název: Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Stanovení skladby komunálních odpadů
Autoři: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Na základě předem stanovené metodiky byly prováděny analýzy a sledována skladba domovního a jemu podobného odpadu, objemného odpadu, odděleně sbíraných využitelných složek (včetně obalového odpadu) a nebezpečných složek. Analyzovány byly další fyzikální a chemické charakteristiky směsného domovního odpadu (vlhkost, výhřevnost, obsahy vybraných prvků). Výsledky analýz byly zobecněny do soustavy standardních ukazatelů pro vybrané typy obytné městské a venkovské zástavby.
Klíčová slova: analýza odpadů; množství odpadů; odpady domovní; odpady komunální; odpady nebezpečné; odpady objemné; přeprava odpadů; sběr odpadů; složení odpadů; systém sběru odpadů; třídění odpadů; bulky waste; hazardous waste; household waste; municipal waste; transport of wastes; waste analysis; waste collection; waste collection system; waste composition; waste sorting; waste volume
Číslo projektu: VaV/720/2/00

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007AKOC

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125933


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet