Název: Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Autoři: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Zpráva popisuje statistickou inventarizaci krajiny, která vznikla s cílem poskytovat informace o stavu a vývoji tereristických ekosystémů a využití území jako základu pro strategické rozhodování a plánování udržitelného využívání krajiny na celorepublikové úrovni. Tento systém je také základem pro kontinuální získávání informací a mezinárodní reporting. Inventarizace kombinuje analýzu leteckých snímků a venkovních šetření, která jsou doplněna laboratorní analýzou. Stav a změny jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných údajů. Jsou uvedena pravidla pro poskytování dat.
Klíčová slova: diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; les smrkový; monokultura; ochrana krajiny; plánování rozvoje; plánování územní; protokol Kjótský; rozvoj udržitelný; systém informační; uhlík; využití krajiny; zachycování a skladování uhlíku; změna globální; změna klimatu; Česká republika; carbon; carbon capture and storage; climate change; Czech Republic; development planning; ecosystem; ecosystem diversity; forest ecosystem; global change; information system; Kyoto Protocol; land planning; landscape; landscape protection; landscape utilisation; one-species culture; spruce forest; sustainable development
Číslo projektu: SP/2D1/93/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N66ZF

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125800


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet