Název: Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Autoři: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Černý, Martin ; Cudlín, Pavel ; Urban, Otmar
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: PS 1 Adaptační strategie ekosytémů ČR k probíhající GZ - identifikace změn reakcí fotosyntetické bio-transformace uhlíku autotrofní a heterotrofní respirace ekosystémů a procesů spojených s metabolismem uhlíku v důsledku navýšení koncentrace CO2 v atmosféře, kvantifikace ukládání atmosférického uhlíku v ekosystémech, identifikace potenciálních rizik způsobených pěstováním smrkových monokultur. PS 2 Zhodnocení dopadů změn ve využívání krajiny na stav biologické rozmanitosti ČR - hodnocení přírodní rozmanitosti na základě mapování systémů CORINE Land Cover (1990 a 2000) a Natura 2000, zjišťování vlivu krajiny na hodnotu biotopů hodnocených metodou BVM a CLC v kombinaci s vyhodnocením funkčních struktur krajiny (ÚSES). PS 3 Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny - rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny.
Klíčová slova: diverzita ekosystémová; ekosystém; ekosystém lesní; krajina; les smrkový; monokultura; ochrana krajiny; plánování rozvoje; plánování územní; protokol Kjótský; rozvoj udržitelný; systém informační; uhlík; využití krajiny; zachycování a skladování uhlíku; změna globální; změna klimatu; Česká republika; carbon; carbon capture and storage; climate change; Czech Republic; development planning; ecosystem; ecosystem diversity; forest ecosystem; global change; information system; Kyoto Protocol; land planning; landscape; landscape protection; landscape utilisation; one-species culture; spruce forest; sustainable development
Číslo projektu: SP/2D1/93/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYMPP

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125799


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet