Název: Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Autoři: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Fottová, Daniela
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem projektu bylo zpřesnit dosavadní odhady dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci, extrémní hydrologické jevy a vodní zdroje v ČR . První část zprávy se zabývá sběrem dat, hodnocením měřených údajů a modelováním při využití měřených dat, druhá představuje simulaci budoucí vodní bilance a s tím související změnu látkových toků, ve třetí části jsou prezentována možná adaptační opatření. Jednotlivé kapitoly reflektují okruhy zkoumání: Monitoring a dálkový přenos dat v síti malých povodí GEOMON, Hydrologické a geochemické trendy a modelování, Model napájení a tvorby odtoku na základě stabilních izotopů 18O,15N a 34S, Kritické zátěže nutričního dusíku ve vztahu k dynamickému modelování biogeochemických procesů v lesním ekosystému a Ekostabilizační a adaptační opatření.
Klíčová slova: bilance hydrologická; chemismus vody; Cidlina; cyklus biogeochemický; ekosystém lesní; GEOMON; Malše; modelování; monitorování; odtok; opatření ke zmírnění důsledků; opatření proti povodním; Otava; povodí malé; srážky; stabilita ekologická; systém varovný; tok látky znečišťující; voda povrchová; změna klimatická; změna klimatu; znečištění dusíkem; biogeochemical cycle; Cidlina river; climate change; climatic change; discharge; ecological stability; flood control measure; forest ecosystem; GEOMON; hydrological balance; Malše river; mitigation measure; modelling; monitoring; nitrogen pollution; Otava river; pollutant flow; precipitation; small river basin; surface water; warning system; water chemistry
Číslo projektu: SP/1a6/151/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYRE9

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125746


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet