Název: Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Autoři: Česká geologická služba, Praha ; Franců, Eva
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů.
Klíčová slova: Dyje; ekosystém vodní; hydrogeologie; jakost vody; látka znečišťující organická; látka znečišťující vodu; monitorování kvality vody říční; monitorování vody povrchové; ochrana vody; povodí Dyje; sediment říční; těžba ropy; těžba uhlí; těžba uranu; ukazatele biologické; vliv těžby na ŽP; voda povrchová; znečištění vody povrchové; zátěž ekologická stará; řeka; biological indicators; coal mining; Dyje river; Dyje river basin; hydrogeology; mining effect on environment; oil extraction; old environmental load; organic pollutant; river; river sediment; river water quality monitoring; surface water; surface water monitoring; surface water pollution; uranium mining; water ecosystem; water pollutant; water protection; water quality
Číslo projektu: SP/1b7/156/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSHN

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125736


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet