Název: Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému
Autoři: Správa CHKO Bílé Karpaty, Luhačovice ; Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno ; Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci ; Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou ; Jongepierová, Ivana
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Bělokarpatské louky hostí pestrá společenstva rostlin a živočichů, jejichž diverzitu podmiňuje pestrost podloží, místní klima a různé způsoby obhospodařování. Základním předpokladem nastavení vhodného managementu pro tato společenstva je znalost aktuálního rozšíření druhů rostlin a živočichů. Analýza nálezových dat suchozemských plžů. Srovnávací studie biodiverzity Bílých Karpat, Pálavy a Podyjí. Časoprostorové analýzy fragmentace vybraných lučních lokalit. Srovnání Bílých Karpat, soutoku Moravy a Dyje a Podyjí z hlediska alfa, beta a gama diverzity. Vliv ponechaných nekosených pásů na skladbu lučních společenstev. Ukládání dat do databáze BKFLORA. Vyhodnocování vlivu seče na společenstva vybraných skupin bezobratlých živočichů. Osvětová práce realizovaná přípravou příručky.
Klíčová slova: biodiverzita; CHKO Bílé Karpaty; diverzita ekosystémová; ekosystém travní; GIS; krajina; management environmentální šetrný; metodika; monitorování biologické; ochrana přírody; osvěta; pastva; pedologie; plži; porost travní; porost trvalý travní; průzkum botanický; tráva; vývoj historický; zemědělství; zoologie; awareness; biodiversity; biological monitoring; botanical survey; ecosystem diversity; environmentally friendly management; farming; GIS; grass; grassland; grassland ecosystem; historical evolution; landscape; methodology; nature conservation; pasturing; pedology; permanent grassland; PLA Bílé Karpaty Mts.; univalve snails; zoology
Číslo projektu: SP/2d3/54/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYRGZ

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125728


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet