Název: Geografická analýza potřebnosti a využívání environmentálních center (center EVVO) na území ČR
Autoři: Agentura Koniklec, o. s., Praha
Typ dokumentu: Analýzy
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Analýza vnáší do geografické interpretace pokrytí/nepokrytí území ČR službami EVVO prvek kapacity/nabídky služeb center a prvek poptávky - počet potenciálních klientů - který se v jednotlivých oblastech liší a zpřesňuje stanovení a interpretaci spádovosti, resp. dopravní dostupnosti jednotlivých center podle standardizovaných metod. Hlavním pilířem analýzy je projekt geografického informačního systému (GIS), který umožňuje hodnotiti situaci z více různých pohledů včetně syntetického zobrazení všech prvků a vazeb. Dokument popisuje metodiku pořizování a zpracování dat, charakterizuje jednotlivé výstupy a obsahuje i interpretaci těchto výstupů. Analýza je podkladem pro hodnocení konkrétních projektů pro regionální pokrytí službami environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty za účelem optimalizace a efektivního využití stávajících a nových center.
Klíčová slova: analýza; centrum vzdělávání ekologického; centrum výchovy ekologické; GIS; vzdělávání environmentální; Česká republika; analysis; centrum výchovy ekologické; Czech Republic; environmental training; environmental training centre; GIS

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYOY2

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125670


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Analýzy
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet