Název: Zodpovězení a podložení otázek vzniklých na základě přípravy nových managementů chystaných pro agroenvironmentální opatření pro dotační politiku po roce 2014
Autoři: Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice ; Křivan, Václav ; Poláková, Simona ; Čížek, Oldřich ; Marhoul, Pavel
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Studie přináší podrobný rozklad vlivu seče luk na společenstva bezobratlých. Zdůvodňuje požadavek ponechání nepokosených částí luk pro zachování diverzity . Zabývá se významem nesešených pásů také na orné půdě. Je uveden vliv neexistence neposených pásů na jednotlivé taxonomické skupiny. Metoda nesečených pásů nebo částí luk je popsána jako řešení pro zachování druhů na velkoplošně obhospodařovaných loukách.
Klíčová slova: bezobratlí; kosení; louka; opatření agroenvironmentální; zachování druhů; agro-environmental measure; invertebrates; meadow; mowing; species conservation

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RY7OR

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125652


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Analytické a metodické materiály > Studie
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet