Název: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Hodnocení výluhových vlastností odpadů
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Hudáková, Věra
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Pro hodnocení chování odpadů z hlediska vyluhovatelnosti se prováděly výlohové testy podle ČSN P CEN/TS 14 405. Na prototypové koloně podle užitného vzoru č. 20251 bylo ověřováno dlouhodobé vyluhování polychlorovaných bifenylů (PCB) a organochlorovaných pesticidů (OCP) u dvou vzorků znečištěných zemin v závislosti na čase. Porovnány byly výluhy dle ČSN EN 12457-4 s výluhem získaným z perkolačního kolonového testu dle ČSN CEN/TS 14 405.
Klíčová slova: analýza chemická; ekotoxicita; elektroodpad; hodnocení odpadů; kovy těžké; pokyn metodický; skládkování; složení chemické; složení odpadů; vlastnost odpadů; vliv na ŽP; vyluhování odpadů; vzorkování odpadů; zkouška ekotoxikologická; chemical analysis; chemical composition; ecotoxicity; ecotoxicological test; effect on the environment; electrical and electronic waste; heavy metals; landfilling; methodical instruction; waste assessment; waste composition; waste leaching; waste property; waste sampling
Číslo projektu: MZP0002071102 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYMQK

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125620


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet