Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Klíčová slova: ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Labe; odtok; Polabí; povodí Labe; průmysl chemický; sanace; Sokolov; vliv antropogenní; vliv průmyslu na ŽP; voda podzemní; vzorkování; zdroje vodní; zátěž ekologická; závod chemický; Česká republika; anthropogenic impact; chemical industry; chemical plant; Czech Republic; Elbe river; Elbe river basin; Elbe river region; environmental burden; groundwater; hydrology; industry effect on environment; remediation; run-off; sampling; Sokolov; water ecosystem; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S04KP

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125603


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet