Název: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
Autoři: ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Chudárek, Tomáš
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Klíčová slova: autovrak; elektroodpad; hospodářství odpadové integrované; metodika; nakládání s odpady; obaly; odpady; odpady rozložitelné biologicky; odpady živnostenské; předcházení vzniku odpadů; snižování množství odpadů; systém integrovaný; systém sběru odpadů; využití odpadů; biodegradable waste; car wreck; commercial waste; electrical and electronic waste; integrated system; integrated waste management; methodology; packaging; waste; waste avoidance; waste collection system; waste handling; waste recovery; waste reduction
Číslo projektu: SPII2f1/30/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYS5B

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125565


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet