Název: Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR
Autoři: Povodí Vltavy, státní podnik, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Čekal, Radek ; Bercha, Šimon ; Šercl, Petr ; Kendlík, Tomáš ; Daňhelka, Jan ; Mašek, Ján
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Zpráva uvádí výsledky projektu v rámci jednotlivých dílčích úkolů. DÚ 1 Výzkum vlivu vstupů ansámblových systémů pro pravděpodobnostní předpověď počasí na hydrologické modelování - testování předpovědi srážek v systému ALADIN/LAEF pro účely hydrologického modelování a propojení tohoto systému s hydrologickým modelem AQUALOG. DÚ 2 Vytvoření metodiky dlouhodobých pravděpodobnostních hydrologických předpovědí - implementace programu AquaESP pro povodí Otavy, Lužnice, Jizery a Vltavy nad VD Lipno. Byly připraveny konfigurační a datové soubory časových řad a parametry, které ovlivňují způsob simulace ESP. DÚ 3 Vyhodnocení využitelnosti výstupů pravděpodobnostních předpovědí ve vodohospodářské praxi - práce byly zaměřeny na možnost zpřesnění poskytovaných údajů o velikosti objemu vody ve sněhu. Pro testování bylo vybráno povodí vodního díla Švihov na Želivce. Je popsáno zajištění sběru kompletních informací o stavu sněhové pokrývky. DÚ 4 Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek - byl uveden do provozu systém FFG-CZ, jehož hlavním výstupem je operativní informace o pravděpodobném riziku vzniku přívalové povodně na daném území (povodí). DÚ 5 Rozvoj metod pro stanovení a měření parametrů sněhové pokrývky vzhledem k potřebám hlásné a předpovědní povodňové služby - popis testování a provozu automatických stanic pro měření výšky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Jsou popsány výsledky měření. DÚ 6 Vytvoření průvodce povodňovými riziky pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti - zpráva s aktivními odkazy je k adrese: http:/www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce.htm.
Klíčová slova: déšť přívalový; hospodářství vodní; metodika; modelování hydrologické; ochrana před povodněmi; osvěta; pohroma živelní; povodeň; průtok vody; předpověď hydrologická; předpověď povodně; příručka; služba předpovědní; software; systém varovný; voda přívalová; awareness; catastrophe; flood; flood control; flood forecasting; forecasting service; handbook; hydrological forecast; hydrological modelling; methodology; software; storm rainfall; stormwater; warning system; water flow; water management
Číslo projektu: SP/1c4/16/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S4DAW

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125563


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet