Název: Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hudáková, Věra
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Shrnutí výsledků z jednotlivých subprojektů. Jsou prezentovány výstupy spojené s projektem
Klíčová slova: autovrak; databáze; drtič odpadků; elektroodpad; hodnocení cyklu životního; kal čistírenský; kompostování odpadů; LCA; materiál recyklovaný; odpady kuchyňské; odpady nebezpečné; odpady rozložitelné biologicky; odstraňování odpadů; plast rozložitelný biologicky; pneumatika; prevence vzniku odpadů; předpisy právní; složení odpadů; spalování odpadů; systém informační o odpadech; technologie; tok materiálu; vlastnost odpadů; vyluhování odpadů; využití odpadů jako zdroje energie; zařízení; zařízení na zpracování odpadů; zátěž stará; biodegradable plastic; biodegradable waste; car wreck; contaminated land; database; electrical and electronic waste; garbage crusher; hazardous waste; installation; kitchen waste; LCA; legal regulations; life cycle assessment; material flow; prevention of waste generation; recycled material; sewage sludge; technology; tyre; use of wastes as energy source; waste composition; waste composting; waste disposal; waste incineration; waste information system; waste leaching; waste processing facility; waste property
Číslo projektu: MZP0002071102 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYN9Q

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125543


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet