Název: Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Autoři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
Typ dokumentu: Závěrečné zprávy z projektu
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: V tříletém období bylo prováděno monitorování změn biologické rozmanitosti se zřetelem ke změnám po katastrofálních povodních v roce 2002, kterými byly postiženy jižní Čechy a také povodí Horní Vltavy. Zpráva popisuje ichtyologický průzkum řeky Lužnice, ichtyologický průzkum řeky Blanice, monitoring velkých mlžů na Blanici a horní Lužnici, přípravu revitalizačních úprav říčních aluvií a způsoby ověření dosažených výsledků.
Klíčová slova: abundance; biomasa; Blanice; CHKO Třeboňsko; diverzita druhová; druhy chráněné živočišné; druhy ohrožené živočišné; ichtyologie; Lužnice; mlž; monitorování biologické; povodeň; přechod rybí; revitalizace systémů říčních; ryby; abundance; biological monitoring; biomass; Blanice river; clam; endangered animal species; fish; fish ladder; fishes; flood; ichthyology; Lužnice river; PLA Třeboňsko region; protected animal species; revitalisation of river systems; species diversity
Číslo projektu: VaV/620/9/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E34D7

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123662


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Závěrečné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-09-05, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet